senior rådgiver, ansatt PAB Consulting 2001. Elektroingeniør med tilleggsutdanning innen markedsføring og økonomi. 15 års erfaring i ulike deler av Norsk Hydro konsernet.. Har i flere år jobbet mellom annet i Sverige innenfor marked- og forretningsutvikling. Kom fra stillingen som Markedsdirektør i Norsk Hydro Olje AB, med ansvar for salg av elektrisitet, fyringsolje og diesel i det svenske markedet. Har tidligere jobbet mange år innenfor informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) både som IT-sjef og prosjektleder. I PAB Consulting vil jobben primært bestå i bedriftsetablering og nyskaping, samt generell bedriftrådgivning overfor industri- og servicevirksomhet. Arbeidsspråk norsk og engelsk