partner/ konsulent PAB-C siden 1995. Bankfaglig utdannelse og praksis fra CBK som kontorsjef for næringslivsseksjonen i flere år. Fra 1992 til -95 økonomisjef i flere fiskeindustribedrifter. Arbeider nå med etablering av økonomiske styringssystemer, finansrådgivning og generell bedriftsrådgivning overfor industribedrifter (fisk, møbel, agenturvirksomhet mm). Arbeidsspråk norsk og engelsk.