PAB Consulting AS, strategisk samarbeidspartner siden 1994 innen fagområdene ledelse, prosjektadministrasjon, bedriftsetablering, finansiell analyse og refinansiering, økonomistyring med flere. PAB Consulting har en stab på 4 konsulenter med variert utdannings- og erfaringsbakgrunn:

Per Arne Bjørge, partner, PAB Consulting. Utdannelse innen økonomi, finans, regnskap. Er autorisert revisor. I en årrekke banksjef i Fiskernes Bank, senere i Kreditkassen i Ålesund. Har styreverv i flere bedrifter. Har bred erfaring med vurdering og etablering av prosjekt, prosjektledelse og -styring, næringsutvikling og nyetableringer, profilering og markedsføring. Har kompetanse innen områdene finansiering med økonomiske analyser, finansieringsplanlegging, kapitalformidling/-plassering, kjøp og salg av bedrifter, budsjettering, regnskap og revisjon. Har arbeidet med økonomistyringssystemer, skatteplanlegging og finansrådgivning og har lang og bred erfaring med opplærings- og utviklingsprogram for ledere og alle typer personell innen bank. Salgsledelse, salg og totalkvalitetstankegang og strategisk planlegging står sentralt i hans praksis. Har gjennomført AFF`s ledertreningsprogram ("Solstrandseminar"). Arbeidsspråk norsk og engelsk.