tilknyttet BedriftsPartner 1996, spesialist innen området TPM (total Productive Management). 23 års erfaring innen områdene drift og vedlikehold av on- og offshore installasjoner i egenskap av plattformsjef og vedlikeholdssjef/senior prosjektingeniør i Philips Petroleum Company Norway. Hadde ansvar for innfasing av nytt utstyr og nye plattformer, utvikling av driftskonsept, tilpasninger og utvikling av EDB-systemer i vedlikeholdet. Har lang og bred erfaring fra store prosjekter innen fagområdet produksjons- og vedlikeholdsledelse, hadde bl.a. ansvaret for planlegging og gjennomføring av vedlikehold i Ekofisk II-prosjektet på fagområdene instrument, elektrisk og mekanisk, ledelse av avdelinger innen teknisk drift og vedlikehold. Ansvarlig for myndighetskontakt, fabrikanter, underleverandører i Ekofisk II-prosjektet. Har ledet og deltatt i prosjekter for implementering av systemer for vedlikeholdsplanlegging, design optimalisering i et LCC-perspektiv, kritikalitetsanalyser, konsekvensanalyser og kompenserende tiltak for å ivareta sikkerhet, optimal produksjon og kvalitetssikring. Har ledet kreative utviklingsprosesser på drifts og vedlikeholdsfilosofier, strategier, mål og implementeringsplan, innfasingsplan og endringsplan /-arbeid i et større utbyggingsprosjekt offshore. Har praksis fra handelsflåten (1966 - 67), fra Sjøforsvaret (1967-71) og fra diverse mekaniske verksteder og verft (1971-73). Var ansatt i Philips Petroleum Company Norway fra 1973-96. Arbeidsspråk norsk og engelsk.