psykolog fra Universitetet i Bergen 1976 og spesialist i klinisk psykologi NPF i 1992. Tilknyttet BedriftsPartner i 1996 og driver selvstendig klinisk psykologpraksis i Volda med psykoterapi, klinisk nevropsykologi samt arbeids- og organisasjonspsykologi som arbeidsfelt. Har arbeidet 10 år i PP-tjenesten og 10 år innen helsevesenet som leder. Har arbeidet som psykolog i Forsvaret og som fagsjef i datafirma som utvikler pasient-administrative PC-systemer for helsetjenesten. Har lang erfaring som kurs- og foredragsholder innen organisasjonsutvikling og ledelse i skoleverket, helsetjenesten og andre offentlige og private bedrifter. Er opptatt av helsepsykologi i arbeidslivet med spesiell vekt på å forebygge jobbstress, personlige kriser og utbrenthet. Arbeidsspråk norsk og engelsk