daglig leder, psykolog fra Universitetet i Oslo 1971. Har lang erfaring fra helsevesenet (1970-90), derav 12 år som faglig og administrativ leder for sykehuspoliklinikk med 20 ansatte. I alle år siden 1971 hatt oppgaver som veileder, konsulent og kursleder for en rekke organisasjoner. Leder og medlem av flere utvalg og prosjekt. 1 år ansatt som amanuensis ved Distriktshøgskolen i Volda. Fra 1987 - 90 og 1994 til dags dato tilknyttet Handelshøyskolen BI som timelærer innen fagområdene organisasjon og ledelse, kreativitet og problemløsning og "Corporate Communication" (profilering, identitet og imagebygging). Siden 1990 selvstendig næringsdrivende med eget bedriftsrådgivningsfirma innen områdene ledelse- og organisasjonsutvikling. (Dette firmaet ble fra 1994 videreført som BedriftsPartner AS). Har gjennomført en rekke organisasjonsanalyser og miljøkartlegginger med påfølgende utviklingstiltak for store og mellomstore organisasjoner i både privat og offentlig sektor. Har spesialkompetanse på arbeid med personlige og mellommenneskelige utviklingsprosesser og har gjennomført omfattende oppdrag på alle ledernivå og medarbeidernivå i flere store og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer (blant annet oljeselskap og oljerelatert virksomhet, varehandel og -distribusjon, metall-, tekstil- og kjemisk industri, entreprenørvirksomhet, bank), fagforeninger og -sammenslutninger, offentlige organisasjoner og etater på kommunalt, fylkeskommunalt (helse-, utdanning-, og administrative enheter) og på statlig nivå (bl.a. Vegdirektoratet, Arbeidsmarkedsetaten). Per Ivar Sørheim er godkjent av Norsk Psykologforening som spesialist i klinisk psykologi og spesialist i organisasjonspsykologi. Arbeidsspråk norsk og
engelsk.