• Organisasjonsanalyser.
 • Kartlegging av struktur, rollefordeling og arbeidsmiljø.
 • Endring av styringssystemer.
 • Restrukturering.
 • Næringsutvikling og nyetablering.
 • Organisasjonsidentitet og image: Analyse og imagebygging.
 • Rutinegjennomganger og IT-tilpasninger.
 • Systemimplementering.
 • Industrielt vedlikehold og materialadministrasjon.
 • Total produksjonsvedlikehold og produksjonsledelse (TPM).
 • Vedlikeholdsplanlegging, kostnadsanalyser (LCC).
 • Vedlikeholdsoptimalisering .
 • Innføring av datateknologi i materialadministrasjon.