• Internt samvirke, ansvar og medvirkning.
  • Samarbeid mellom avdelinger.
  • Kommunikasjon og effektiv ressursutnyttelse.
  • Etablering og utvikling av prosjektgrupper