• Behovsanalyse.
  • Stillingsanalyse, utarbeide kravspesifikasjon.
  • Search, annonsering.
  • Seleksjon (søknad, intervju, testing, referanser).
  • Innstilling.
  • Opplæring/ kurs om bruk av metoder ved ansettelser.