• Samarbeidstrening og konfliktløsning.
  • Prosjektstyring og prosjektledelse.
  • Målstyring og strategisk planlegging.
  • Virksomhetsplanlegging.
  • Gjennomføring av handlingsprogrammer.