• Plan for og gjennomføring av medarbeidersamtaler.
  • Strategisk kompetanseutvikling
  • Salgsledelse/ salgsopplæring.
  • Kundeservice og påvirkning.