• Forandringsledelse og stressmestring.
  • Gjennomføring av omstillingsprosesser, nedbemanning.
  • Designstrategi i firmautvikling.