• Utarbeide og iverksette økonomistyringssystemer.
  • Budsjettering og økonomiske planprosesser.
  • Analyse av økonomisk utvikling.
  • Finansrådgivning.
  • Internkontroll.
  • Kostnadseffektivitet.
  • Bedrifts- og kapitalmegling.