• Program for ledere på alle nivå (toppledere, mellomledelse og arbeidsledelse).
  • Personlige utviklingsprosesser.
  • Relasjonsutvikling.
  • Feedback og kommunikasjonsprosesser.
  • Personalledelse, situasjonsbestemt ledelse.
  • Administrasjon og ledelse i teori og praksis.