BedriftsPartners konsulentstab har gjennomført oppdrag for bedrifter og organisasjoner innen et bredt spekter av bransjer innen både privat og offentlig sektor. Referansebedrifter og -personer kan oppgis på forespørsel.

 

PRIVAT SEKTOR:

 • Oljeselskap og oljebasert virksomhet on- og offshore
 • Tekstil
 • Smelteverk
 • Kjemisk industri
 • Stålindustri
 • Skipsmekanisk
 • Møbel
 • Entreprenørvirksomhet
 • Energiverk
 • Forsikring
 • Bank
 • Hotell
 • Varehandel (engros og detalj)
 • Transport
 • Forlag

 

OFFENTLIG SEKTOR

 • Kommuner og kommunale etater
  • Kommuneadministrasjon
  • Helse- og sosial
  • Skole
 • Fylkeskommunale organisasjoner og etater
  • Administrasjon
  • Helsevesen
  • Skole/utdanning
 • Arbeidsmarkedsetaten
  • Arbeidskontor
 • Statlige organisasjoner og etater
  • Vegdirektoratet
  • Statens Vegvesen
  • Forsvaret

   

FAGFORENINGER OG FORBUND