BedriftsPartner AS ble etablert i 1994 og er et privateid og nettverksbasert konsulentfirma innen fagområdet bedrifts- og organisasjonsutvikling. Vi har bygget opp et nettverk av høyt kompetente fagfolk som vi samarbeider med på større oppdrag.

Blant andre har vi et formalisert, strategisk samarbeid og kontorfellesskap med PAB Consulting i Ålesund og med Institutt for Organisasjonsutvikling (IFO) på Lysaker utenfor Oslo og IFO Nord i Tromsø. Våre opplegg blir alltid utviklet og gjennomført i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Dette sikrer at programmene er tilpasset kundens situasjon og behov, at oppdragsgiver har et ansvars- og eierforhold til programmene og at organisasjonens egen kompetanse styrkes. I vårt utviklings- og opplæringsarbeid benytter vi grundig gjennomprøvde metoder og instrumenter forankret i anerkjent teori. Programmene er praktisk lagt opp og bidrar til å skape utviklings- og læringsorienterte bedrifter som sikrer høy effektivitet, økonomisk lønnsomhet og trivsel for både eiere, ledere og ansatte. I de fleste utviklingsprogram er det nødvendig å beherske mellommenneskelige ferdigheter for å få hensiktsmessige endringer og omstillinger til å fungere i praksis. Vi har spesialkompetanse på å gjennomføre og styre slike omstillings- og endringsprosesser (lederutvikling på alle nivå, samarbeidstrening, opplæring i bruk av medarbeidersamtaler, teambygging, personlig utvikling, kommunikasjon, konfliktbehandling og problemløsning etc.). Vi har gjennomført omfattende kartleggings- og miljøundersøkelser, omorganiserings- og effektiviseringstiltak innen de fleste bransjer. I vårt nettverk har vi konsulenter med spesialkompetanse innen prosjektadministrasjon, mål- og prosesstyring, strategisk planlegging, nyetablering og restrukturering av bedrifter, omstillinger, rekruttering og seleksjon. Vi har hatt oppdrag for oljeselskaper, oljebasert industri, møbelindustri, fiskeribedrifter, skipsbyggings- og skipsmekanisk industri, service- og handelsbedrifter, vareleverandører, bankvirksomhet, eksportbedrifter og offentlige etater og organisasjoner. Våre oppdragsgivere er bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor, og vi legger vekt på å sikre våre kunder høy faglig kvalitet og et stabilt samarbeidsforhold over tid.